۱۱ میلیون کودک آمریکایی به غذای کافی دسترسی ندارند

رئیس جمهور آمریکا در پیامی توئیتری اذعان کرد که ۱۱ میلیون کودک آمریکایی به غذای کافی دسترسی ندارند.

به گزارش کودک پرس ،«جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا در پیامی توئیتری اذعان کرد که ۱۱ میلیون کودک آمریکایی به غذای کافی دسترسی ندارند.

رئیس جمهور آمریکا در این خصوص نوشت: هیچ کودکی در آمریکا نباید گرسنه بماند. «طرح نجات آمریکا» با گسترش و سرمایه‌گذاری در برنامه‌های ضروری غذایی کمک می‌کند تا از دسترسی هر خانواده‌ای به غذای مورد نیازش اطمینان حاصل شود.

جو بایدن همراه با توئیت خود آماری هم منتشر کرده است که در آن به صراحت نوشته شده است: ۱۱ میلیون کودک آمریکایی به غذای کافی دسترسی ندارند.