محرومیت دومیلیون کودک یمنی ازتحصیل

یونیسف اعلام کرد:جنگ و درگیری های یمن، بیش از دو میلیون کودک این کشور را از ادامه تحصیل محروم کرده است.
به گزارش  خبرنگار کودک پرس  سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) گفت: خشونت و بستن مدارس تنها در سال گذشته باعث محرومیت بیش از ۳۵۰ هزار کودک یمنی از ادامه تحصیل شد.
کریستوف بولیارک گفت: شمار کودکانی که از ادامه تحصیل در یمن بازمانده اند به بیش از دو میلیون نفر رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: کودکانی که از ادامه تحصیل محروم شده اند با خطر جذب و اعزام به محل های درگیری رو به رو هستند.
سخنگوی یونیسف گفت: بر اساس تحقیقات این سازمان، از آغاز درگیرهای یمن در سال ۲۰۱۵ بیش از هزار و ۲۰۰ کودک زیر هشت سال برای شرکت در درگیری ها، جذب شده اند.
وی افزود: در زمان حاضر بیش از دو هزار مدرسه در یمن قابل استفاده نیست؛ زیرا برخی از آنها ویران شده، یا خسارت دیده، یا به محل اسکان آوارگان تیدیل شده و یا مورد استفاده برای اهداف نظامی قرار می گیرد.
بر اثر این حملات عربستان سعودی به یمن، بیش از ۸۰ درصد تأسیسات خدماتی، آموزشی، درمانی و بیمارستان ها، انبارهای دارو و غذا، مدارس و منازل مردم یمن ویران شده و مردم این کشور در پی محاصره هوایی، زمینی و دریایی در شرایط بحرانی بسر می برند.