ورزش و کودکان فلج مغزی

وقتی از فلج شدن دست یا پا صحبت می‌کنیم همه ما می‌توانیم به‌راحتی آن را تصور کنیم، اما وقتی از فلج مغزی صحبت به میان می‌آید، شاید برای خیلی‌ها غیرقابل تصور باشد که مغز هم بتواند فلج شود و این‌که اصلا فلج‌شدن مغز چگونه است.

به گزارش کودک پرس    هدف عمده از فعاليت‌هاي ورزشي ويژه افراد فلج مغزي افزايش تجربيات اجرايي مهارت‌هاي جسماني و حركتي اين افراد است. . شنا در محيط با دماي مناسب و گرم بهترين و مناسب‌ترين ورزش براي اين گروه از معلولين است.
در ورزش معلولين C.P توجه به نكات زير توصيه ميشود:
ـ هدف سهلالوصول
ـ تنوع در تمرينات
ـ شدت كم در ورزش
ـ ايجاد هيجان كم
انواع رشتههاي ورزشي كه معلولين فلج مغزي ميتوانند در آنها شركت كنند.
۱ـ بولينگ، ۲ـ بسكتبال، ۳ـ تنيس روي ميز، ۴ـ تير وكمان، ۵ـ تيراندازي،
۶ـ سواركاري، ۷ـ شنا، ۸ـ راه
پيمايي، ۹ـ فوتبال، ۱۰ـ دو و ميداني، ۱۱ـ واليبال
تأثيرات ورزش بر معلولين فلج مغزي
عمده‌ترين تأثير ورزش بر افراد معلول فلج مغزي، توسعه قابليت‌هاي جسماني و افزايش تجربيات حركتي اين افراد است. عوامل خطرساز متعددي نظير افزايش فشار خون، ناهنجاري‌هاي قلبي،بيماري قند، افزايش چربي‌هاي خون، چاقي، استعمال دخانيات و …. در بروز آن دخالت دارند.
اهداف توانبخشي در اين بيماران عبارت است از :
۱ـ مراقبت پرستاري
۲ـ رسيدن به حداكثر حركت
۳ـ كمك جهت حداكثر استقلال
۴ـ گفتار درماني در صورت وجود اختلال گفتاري
معلولیت قطع عضو(Amputation )
n آمپوتاسیون درلغت به معنی بریدن چیزی است ودراصطلاح به قطع عضو اطلاق می گردد. قطع عضو عبارت است ازقطع شدن عضویا بخشی ازآن که به دلایل متعدداتفاق می افتد.
n دراصطلاح ورزشی ، معلول قطع عضوبه فردی اطلاق می شودکه حداقل یکی ازمفاصل اصلی بدن (مچ دست ،آرنج، مچ پا ، زانو) راازدست داده وعملاهیچ حرکتی درآن مفصل باقی نمانده باشد.

 

 

 

منبع:     آموزش پرستاری از کودکان فلج مغزی