خوانش متون چه کهن و چه معاصر از دیرباز جز فعالیت های کانون پرورش فکری بوده است

موسویان گفت: خوانش متون چه کهن و چه معاصر از دیرباز جز فعالیت های کانون پرورش فکری بوده است و از سال گذشته خوانش متون به طور رسمی به عنوان یکی از فعالیت های ادبی به شمار آمد.

به گزارش کودک پرس،«انسیه موسویان» در مراسم بزرگداشت «خیام» که به صورت مجازی برگزار شد، اجرای فعالیت های تعاملی و مشارکتی بین استان ها را نشان از توانمندی و همراهی استان ها در اجرای این فعالیت ها دانست.

مدیر کل آفرینش های ادبی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور ضمن توضیح درباره کارگاه های خوانش متون گفت: خوانش متون چه کهن و چه معاصر از دیرباز جز فعالیت های کانون پرورش فکری بوده است؛ اما اتفاقی که سال گذشته و بعد از نشست های متعدد و هم فکری در کانون کشور رقم خورد، این بود که خوانش متون به طور رسمی به عنوان یکی از فعالیت های ادبی به شمار آمد.

وی افزود: خوشحالیم که اعضای کارگاه های ادبی به واسطه ی این برنامه ها از پشتوانه های با ارزش فرهنگی، ادبی کشور بهره مند می شوند. انسیه موسویان در پایان از موارد مشترک فکری سعدی و خیام که خردورزی و ناپایداری دنیا و غنیمت شمردن زمان حال بود، سخن گفت.

منبع:شبستان