ورود ۱۲۰۰ کودک بی‌سرپرست به مرز جنوب غربی آمریکا

هجوم فزاینده کودکان مهاجر بدون همراهی یک سرپرست بزرگسال، همزمان با محدودیت ظرفیت پناهگاه‌ها به معضلی جدی در مرز آمریکا و مکزیک تبدیل شده است.

به گزارش کودک پرس ،به نقل از تارنمای اسپانیایی سی ان ان، شمار فزاینده کودکان مهاجری که بدون همراهی یک سرپرست بزرگسال به مرز‌های جنوبی آمریکا در مکزیک می‌رسند، موجب افزایش هشدار‌ها از کمبود محل اسکان موقت این کودکان تا زمان انتقال به خانواده یا اقوامشان در آمریکا شده است.