نظارت بر رفتار جنایتکارانِ کودک آزار پس از آزادی آنها

مطالبه پلیس سوئد در مورد اشخاصی که مرتکب بزهکاری جنسی علیه کودکان از طریق اینترنت بوده‌اند، پس از آزادی از زندان نیز باید مورد نظارت و مراقبت باشند تا خطر تکرار جرم توسط آنان کاهش یابد.

جدیدترین
پربازدیدترین