چه كنيم تا كودكان ناشنوا بتوانند بخوانند؟

ناشنوایی، به معنای ناتوانی و ضعف در شنیدن است نه در هوش. بیشتر كودكان ناشنوا اشتیاق زیادی به یادگیری مهارت خواندن دارند، زیرا خواندن درهای دنیاهای جدیدی از ناشناخته ها را به روی شان می گشاید.

به گزارش کودک پرس    برخلاف كودكان معمولی كه با شنیدن و به كارگیری آواها، خواندن را می آموزند، كودكان ناشنوا میان واژه ها و شكل مربوط به هر كدام ارتباط برقرار می كنند. پیش از اینكه كودك ناشنوا بتواند خواندن بیاموزد، باید بتواند زبان اشاره و لب خوانی مربوط به هر آوا را یادبگیرد. آموختن این مهارت ها برای یادگیری خواندن بسیار ضروری است .
منابع مورد نیاز :

  • كتاب های تصویری
  • كارت واژ گان
  • مواد آموزش زبان اشاره

گام نخست :
هرچه زودتر آموزش های پیش- خواندن را که كودك ناشنوا برای یادگیری مهارت خواندن در آینده به آن ها نیاز خواهد داشت آغاز كنید، نوپای شنوا،‌ مفاهیم را با بهره گیری از شنیدن تلفظ آواها و واژه ها زودترشناسایی می كند. به كودكتان كمك كنید تا همان مفاهیم و واژه ها را با كمك زبان اشاره و لب خوانی بیاموزد. این اولین گام آموزش مهارت خواندن به كودكان ناشنوا است.

  • گام دوم

مهارت زبان اشاره ی خودتان را نیز در روند آموزش به كودك ناشنوای تان، تقویت کنید و گسترش دهید. زبان اشاره اشكال استانداردی از اشاره ها را به صورت برنامه های استاندارد اشاره با دست، ارائه داده كه یادگیری آن برای كودكان ناشنوا بسیار آسان است. زبان اشاره تان را کامل كنید تا هم به كودك تان آموزش دهید و هم بتوانید با دیگر كودكان ناشنوا كه فرزندتان بعدها در مدرسه با آن ها دوست یا همبازی خواهد شد، ‌ارتباط برقرار كنید.

  • گام سوم

از كتاب های تصویری استفاده كنید تا كودك بتواند میان تصویر و شکل نوشتاری واژه ها ارتباط برقرار كند. كتاب هایی با موضوع جانوران، رنگ ها و شكل ها که دارای شکل نوشتاری هر واژه است، برای خردسالان بسیار مناسب است. از كودك بخواهید نخست به تصویر نگاه كند، ‌بعد به شکل نوشتار كلمه و سپس به لبان شما كه آن واژه را آرام و مشخص بیان می كنید.

  • گام چهارم

از زبان اشاره برای آموزش نوشتن واژگان کمک بگیرید.كودك ناشنوا باید بتواند میان زبان اشاره ی یك پدیده و شکل نوشتاری آن ارتباط برقرار كند.

  • گام پنجم

برای نشان دادن اینكه هر حرف دارای شكلی منحصر به فرد است، كارت واژه بسیار مناسب است. كودك ناشنوا به سرعت می آموزد چگونه حرف ها را سر جای خود قرار دهد.

  • گام ششم

تفاوت میان حرف های بی صدا و صدادار را با دسته بندی هر حرف در گروه بی صدا یا صدادار مشخص كنید و نشان دهید كه یك حرف صدادار به دنبال یك یا دوحرف بی صدا می آید. در این مرحله، كودك ناشنوا باید با واژگانی همچون”خواهر”، “خواندن”، “خواهش” كه در نوشتن و بیان، خاص هستند، آشنا شود. می توانید هر روز کودک را با یكی از این گروه های خاص آشنا کنید.

  • گام هفتم

توانایی نوشتن واژگان را با افزایش روزانه ی گنجینه ی لغات كودك،‌ بالا ببرید. تكرار و تاكید روی  واژه های كلیدی و به خاطر سپردن آن ها، رمز یادگیری مهارت خواندن برای هر كودك شنوا و ناشنواست. هنگام یاد دادن كلمه های جدید، زمانی را هم برای مرور و یادآوری آموزه های گذشته اختصاص دهید و گنجینه ای از كلمات نوشتاری درست كنید.

 

 

 

منبع:     کودکان با نیازهای خاص