دولت در تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تعلل کرده است

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در قانون حمایت از کودکان پیش‌بینی شده و دولت در تشکیل آن تعلل کرده است، گفت: راه اندازی پلیس اطفال امری ضروری و به نفع سیستم قضایی کشور است.

به گزارش کودک پرس ،در مورد تصویب لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در هیات دولت، گفت: در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که دو سال گذشته در مجلس تصویب شد، تشکیل پلیس اطفال پیش‌بینی شده و دولت در تصویب لایحه و راه اندازی پلیس تعلل کرده است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لازمه کارهای اساسی و تخصصی شکل‌گیری ضابط‌های تخصصی است، افزود: کودکان و نوجوانان بخش زیادی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، بنابراین تشکیل پلیس تخصصی اطفال نه تنها امری ضروری است بلکه باید در اولویت قرار گیرد و مراحل لازم برای انتخاب، جذب و آموزش افراد واجد شرایط و همچنین به کارگیری آنها به درستی طی شود.

وی تشکیل پلیس اطفال را به نفع سیستم قضایی کشور دانست و ادامه داد: پلیس تخصصی باید به امور کودکان و نوجوانان رسیدگی کند و از آنها حمایت واقعی داشته باشد؛ در لایحه مذکور استخدام بانوان پلیس، جداسازی کودکان و نوجوانان از بزرگسالان و همچنین برخوردهای ارشادی با توجه به مباحث روان شناسی باید پیش‌بینی شود؛ به طور قطع باید میان یک مجرم نوجوان با مجرم کارکشته ۵۰ ساله تفاوت قائل شد.