سوء تغذیه 2000 کودک در خراسان شمالی و شناسایی آن‌ها

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی گفت: دو هزار کودک در استان شناسایی شدند که دچار سوء تغذیه هستند و به این نهاد معرفی شدند.

به گزارش کودک پرس ، مجید الهی راد با اشاره به اینکه در هر شش ماه سهمیه استان در تحت پوشش قرار دادن کودکانی که دچار سوء تغذیه شده اند دو هزار کودک است، اضافه کرد: این کودکان توسط دانشگاه علوم پزشکی شناسایی شده و به کمیته امداد معرفی می شوند و تحت پوشش این نهاد قرار می گیرند.

الهی راد با بیان اینکه کودکانی که شناسایی می شوند زیر پنج سال هستند، افزود: برای هر کودک ماهانه ۹۲ هزار تومان اختصاص داده می شود و این کودکان می توانند مواد خوراکی و پروتئینی خریداری کنند.
به گفته وی در سال ۹۷ در شش ماه اول سال دو هزار کودک و در شش ماه دوم سال نیز دو هزار کودک تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفتند که یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان برای این کودکان در سال ۹۷ هزینه شده است.
منبع: ایسنا