طرحی از رشد اولیه کودک

در این طرح نقاط عطف رشد کودک به صورت کلی نشان داده شده است. در این طرح که به همت سرکار خانم ملیکا محمدخانی طراحی و برای مجموعه خبرگزاری کودک پرس ارسال شده، مهارت هایی که کودک به طور نسبی در فواصل سه ماهگی تا پنج سالگی فرا می گیرد ذکر گردیده است.

 

دانلود