۶۰ کودک بی سرپرست به زوج‌های متقاضی در البرز سپرده شد

مدیرکل بهزیستی استان البرز از واگذاری ۶۰ کودک بی سرپرست به زوج‌های متقاضی فرزند در ۹ ماهه سال ۹۵ خبر داد و گفت: حدود ۶۰۰ زوج دیگر برای پذیرش سرپرستی در نوبت قرار دارند.
به گزارش کودک پرس  ، داریوش بیات‌نژاد گفت: حدود ۶۰۰ زوج در البرز برای پذیرش فرزندخواندگی یک کودک بی سرپرست در نوبت هستند.
وی افزود: یکی از دلایلی که تعداد زیادی از زوجین برای کسب سرپرستی در انتظار هستند تمایل افراد برای سرپرستی کودکان زیر دو سال است.
وی ادامه داد: عمده متقاضیان تمایل دارند تا سرپرستی کودک دختر را بر عهده بگیرند از همین رو با کنار هم قرار دادن این شرایط زوجین باید مدت زیادی را در انتظار باشند تا کودک مورد نظر خود را پیدا کنند.
مدیرکل بهزیستی استان البرز در ادامه به موضوع بدسرپرستی کودکان سپرده شده به بهزیستی اشاره کرد و گفت: عمده کودکانی که تحت پوشش بهزیستی هستند بدسرپرست هستند و از همین رو به طور موقت در اختیار بهزیستی قرار می‌گیرند و امکان واگذاری سرپرستی آنان به زوج‌های متقاضی وجود ندارد.
بیات‌نژاد تصریح کرد: اگرچه اولویت بهزیستی این است که بچه‌های بی سرپرستی که تحت پوشش دارد را به کانون خانواده وارد کند اما تا زمانی که وضعیت اقتصادی، فرهنگی و شرایط ایده‌آل زوج متقاضی مورد تایید قرار نگیرد سرپرستی هیچ کودکی واگذار نمی‌شود.
وی اضافه کرد: زوج‌هایی که شرایط آنها مورد تایید قرار می‌گیرد پیش از دریافت سرپرستی پنج جلسه مشاوره فرزندپروری می‌گذرانند و پس از آن شش ماه به صورت آزمایشی کودک به آنها واگذار می‌شود؛ اگر در این مدت تردیدی به وجود آید سرپرستی فسخ می‌شود اما اگر تایید شوند در طول سال‌های بعد ارتباط با آنها حفظ و وضعیت کودک رصد می‌شود.
این مسئول در پایان گفت: از ابتدای سال ۹۵ تا کنون سرپرستی بیش از ۶۰ کودک با این روند به زوج‌های متقاضی سرپرستی واگذار شده است.
منبع:      راوی نیوز