اهدای اعضای نوجوان مرگ مغزی در مشهد

با اهدای اعضای نوجوان مرگ مغزی در مشهد، ۳ بیمار زندگی دوباره یافتند.

به گزارش کودک پرس ، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: دراهدای اعضای نوجوان مرگ مغزی در مشهد هفتصدو هفتاد وپنجاهمین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي در مرکز پیوند اعضای منتصریه این دانشگاه، سه عضو الناز اسماعیلی ۱۵ ساله ساکن تربت حیدریه به سه بیمار نیازمند به عضو به طور رایگان اهدا و پیوند شد.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: کلیه های زنده یاد الناز اسماعیلی به دو بیمار؛آقای ۲۴ ساله ساکن بردسکن و خانم ۳۹ساله ساکن مشهد که سالها از نارسایی کلیه رنج می بردند و با دیالیز تحت درمان بودند اهدا و پیوند شد.

وی گفت: کبد این مرحوم نیز برای پیوند به بيمارستان بوعلی سینا شیراز ارسال شد.

 

زنده یاد الناز اسماعیلی از بیمارستان نهم دی تربت حیدریه به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد و پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت .

 

 

 

 

منبع: خبرگزاری صدا و سیما