برچسب : سازمان تعلیم و تربیت کودک
1 مطلب موجود میباشد
دی 17, 1399
“سازمان تعلیم و تربیت کودک” در راه است

وزیر آموزش و پرورش گفت: وظیفه سازمان تعلیم و تربیت کودک محدود به تعلیم و تربیت در مهدکودک نیست و آموزش خانواده را مدنظر دارد.