کودک دو ساله آمریکایی جریمه شد.

خانواده ای در آمریکابه دنبال یک سوء برداشت، و به اتهام قانون شکنی کودک دو ساله شان جریمه شد

به گزارش خبرنگارکودک پرس   اینخانواده – که در واشنگتن زندگی می کند – به اتهام این که کودک دوساله شان زباله روی زمین پرت کرده است، ۷۵ دلار جریمه شد.

 

وکیل مدافع این کودک دوساله با تاکید بر لزوم تبرئه وی، تلاش کرد جریمه مزبور را لغو کند.

 

وی به بازرس  صادر کننده جریمه توضیح داد که این دختر بچه دوساله زباله ای در دست نداشته و پاکتی را پرت نکرده است.

 

واقعیت ماجرا چیست؟

سایت “دیلی میل” نوشت: که دلیل اصلی این سوء برداشت ناشی از یافتن نامه ای در نزدیکی سطح زباله بود. این نامه از باشگاه کودکانه دوستداران دانشگاه “ویسکانسین – مدیسن” ارسال شده بود.

 

پدر این کودک دو ساله، دانش آموخته همین دانشگاه بود و روی این نامه اسم کودک وی نوشته شده بود.

مادر این کودک نیز پس از آنکه نامه ای که روی آن اسم وی نوشته شده بود در نزدیک سطل زباله پیدا شد، جریمه مالی شد.