سرویس‌های متفاوت برای استفاده کودکان از اینترنت ارائه می شود

سخنگوی وزارت ارتباطات نوشت: در حال حاضر اینترنتی که در اختیار کودکان قرار دارد با اینترنت یک استاد دانشگاه یکی است که این رویه برای حفاظت از کودکان مناسب نیست و باید سرویس‌های متفاوتی ارائه شود.

به گزارش کودک پرس ،مهدی سالم در صفحه توئیتر خود نوشت:

«در حال حاضر اینترنتی که در اختیار کودکان است مشابه اینترنتی است که در اختیار یک استان دانشگاه است، این رویه نادرستی است و باید برای حفاظت از کودکان در فضای مجازی سرویس‌های متفاوتی ارائه شود.»

ارائه سرویس‌های متفاوت برای استفاده کودکان از اینترنت