میزان کودک همسری، ۱۰.۵ درصد رشد کرد

مرکز آمار ایران از رشد ۱۰.۵ درصدی ازدواج «کودکان دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله» طی سال گذشته خبر داد. این آمار منتشره تنها معطوف به ازدواج‌های ثبت شده در سازمان ثبت احوال ایران است.

به گزارش کودک پرس ،سال گذشته ۳۱ هزار و ۳۷۹ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله ازدواج کرده‌اند، این رقم در مقایسه با سال ۱۳۹۸ (۲۸ هزار و ۳۷۳ رویداد) بیانگر رشد ۱۰.۵ درصدی «کودک همسری» در این کشور است.

این آمار منتشره تنها معطوف به ازدواج‌های ثبت شده در سازمان ثبت احوال ایران است.

بر این اساس نسبت ازدواج‌های ثبت شده کودکان زیر ۱۵ سال در سال ۱۳۹۹ به تعداد کل ازدواج‌های ثبت شده در همین سال (۵۵۶ هزار و ۷۳۱ رویداد) حدود ۵ درصد است، یعنی حدود ۵ درصد از کل ازدواج‌های ثبت شده در این سال مربوط به ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال است.

سال گذشته، تعداد ۱۳ هزار و ۹۹۱ رویداد طلاق برای دختران ۱۵ تا ۱۹ سال و ۶۸۶ طلاق برای پسران ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز در ایران به ثبت رسیده است.

همچنین طی سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۳۴۶ نوزاد از مادران کمتر از ۱۵ سال و ۵ نوزاد از پدران کمتر از ۱۵ سال در این کشور متولد شده‌اند.