برگزاری جشنواره صبحانه سالم برای کودکان

جشنواره صبحانه سالم برای کودکان زیر شش سال توسط شبکه بهداشت شهرری برگزار شد
به گزارش کودک پرس    هدف از برگزاری این جشنواره آشنایی مادران بااهمیت صبحانه و ترغیب کودکان به خوردن این وعده مهم غذایی بود و نقش این وعده مهم غذایی در رشد کودکان بود.
همچنین برگزارکنندگان تلاش کردند با توزیع صبحانه سالم کودکان را به خوردن این وعده غذایی ترغیب کنند.

 

منبع:    خبرگزاری صدا و سیما