راه‌اندازی بانک ملی HLA در کشور نیازمند همت ملی است

رئیس کلینیک سلامت مادر، جنین و نوزاد بر لزوم راه‌اندازی بانک ملی HLA تاکید کرد و گفت: این مسئله نیازمند همت ملی است.

جدیدترین
پربازدیدترین