فیبروز کیستیک (Cystic Fibrosis)

این بیماری یکی از شایعترین و جدی ترین اختلالات ژنتیکی است که در هر ۲تا۳ هزار تولد یک نوزاد را مبتلا می کند.

جدیدترین
پربازدیدترین