شناسایی سالانه ۳۰ تا ۳۵ هزار دانش آموز دیر آموزدر کشور

مجید قدمی،رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: سالانه ۳۰ تا ۳۵ هزار دانش آموز دیر آموز شناسایی می شود که پیش بینی می کنیم امسال نیز به همین میزان کودک دیر آموز در مدارس داشته باشیم.

به گزارش کودک پرس  مجید قدمی، رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور درباره ی دانش آموزان دیر آموز گفت: طی طرح سنجشی که برای نوآموزان بدو ورود به مدارس برگزار کرده ایم آمار دانش آموزان دیر آموز بدست آمده که در چند روز آینده اعلام می شود.

سالانه ۳۰ تا ۳۵ هزار دانش آموز دیر آموز شناسایی می شود که پیش بینی می کنیم امسال نیز به همین میزان کودک دیر آموز در مدارس داشته باشیم.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور تصریح کرد:معلمان رابطی که برای دانش آموزان با نیازهای ویژه درنظر گرفته ایم، همان معلم ها دانش آموزان دیر آموز را نیز تحت پوشش قرار می دهند و ما نیز به معلم هایی که دانش آموزان می پذیرند در تلاشیم تا خدماتی ارایه دهیم .

 قدمی بیان کرد:برنامه ریزی کرده ایم تا خدمات مطلوبی همانند معلم رابط  به دانش آموزان اوتیسم ارایه دهیم تا از افت تحصیلی آنان پیشگیری کنیم.

منبع:   شبستان