کودکان تشنه اند،شعار هفته ملی کودک

برنامه های هفته ملی کودک امسال با رنگ و بوی محرم و مراسم های مذهبی این دهه برگزار می شود.
به گزارش کودک پرس   مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان استان در نشست هم‌اندیشی و برنامه‌ریزی هفته ملی کودک گفت: برنامه های هفته ملی کودک امسال با توجه به تقارن در دهه اول محرم با نگاه به آیین های دینی و مذهبی از روز ۱۵ تا ۲۱ مهرماه در استان اجرا می شود.
دانافر افزود: امسال شعار هفته ملی کودک با عنوان کودکان تشنه اند در نظر گرفته شده است و در روزهای این هفته برنامه هایی با موضوعات:میراث فرهنگی و دوستی با طبیعت در زندگی کودک امروز، امنیت و سلامت در زندگی کودک امروز، دانش، آگاهی، کتاب و فضای مجازی در زندگی کودک امروز، گذشت و فداکاری در زندگی کودک امروز و شجاعت و سخاوت در زندگی کودک امروز برگزار می شود.