هوای اهوازبرای گروههای حساس در وضعیت ناسالم قرار گرفت

مدیرروابط عمومی حفاظت محیط زیست خوزستان اعلام کرد:کیفیت هوای اهواز امروز با رسیدن به عدد 122 برای گروههای حساس و کودکان در وضعیت ناسالم قرار گرفت.

به گزارش کودک پرس  مدیرروابط عمومی حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: میانگین شاخص هوای اهواز از نظر شاخص ذرات معلق با قطر کمتر از دو و نیم میکرون در هوا برای گروههای حساس و کودکان، در وضعیت ناسالم قرار دارد.

شهریار عسکری افزود: هم اکنون دو ایستگاه سنجش آلودگی در شهر اهواز  به صورت سیار قرار دارند که در مناطق آلوده شهر اهواز مستقر می شوند.

وی تصریح کرد: هم اکنون ۲۱ ایستگاه سنجش کیفت هوا در ۱۶ شهرستان استان خوزستان نصب شده است.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا(AQI) بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ پی.اس.آی به معنای وضعیت هشدار برای افراد حساس و کودکان است.

همچنین اعداد بین ۱۵۱ تا ۲۰۰ پی.اس.آی حالت هشدار و آلوده برای همه سنین محسوب می شود.

وضعیت هوا با پی.اس.آی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ در حالت اضطرار و بیشتر از ۳۰۰ نیز در حالت بحرانی قرار می گیرد.

 

 

 

منبع:    صداوسیما