رویدادهای خبری روز بیست و هفتم شهریور در استان مرکزی

اعلام برنامه های اجرایی استان مرکزی در روز بیست و هفتم شهریوردرحیطه کودکان اعلام شد.

به گزارش کودک پرس  دو برنامه در حیطه امور مربوط به کودک امروز در استان مرکزی اجرا میشود.

۱)شست کارگروه بانوان شهرستان اراک با هدف اجرای آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ساعت ۱۱ در فرمانداری این شهر برگزار می شود.

۲) افتتاح جشنواره کودک با شعار کودک امروز، کودک ولایی در ساعت ۱۷ در بوستان ملت از دیگر رویدادهای خبری امروز استان مرکزی است.

 

 

منبع:   ایرنا