کودکی ۷ ساله در فوعه و کفریا مورد اثابت ترکش قرار گرفت

بر اثر حملات توپخانه ایی دشمن تکفیری به فوعه و کفریا کودک ۷ ساله ایی به نام حیدر عمار حمود به شدت مجروح شد

به گزارش خبرنگار کودک پرس حیدر عمار حمود کودک ۷ ساله مورد اثابت ترکش قرار گرفت و به شدت مجروح گردید وی به دلیل نبود امکانات پزشکی به شدت در حال رنج بردن از جراحت خود میباشد !!