ایجاد بخش (ویژه کودکان)در کتابخانه شهید مطهری فریمان

زهرا شیردل مسئول کتابخانه شهید مطهری شهرستان فریمان از ایجاد بخش مستقل ویژه کودکان در این کتابخانه خبر داد.

به گزارش کودک پرسزهرا شیردل” مسئول کتابخانه شهید مطهری شهرستان فریمان از ایجاد بخش مستقل ویژه کودکان در این کتابخانه خبر داد.

شیردل در گفتگو با خبر فریمان اظهار داشت: این بخش در اتاقی مستقل به متراژ قریب به ۴۰ متر با طراحی مخصوص کودکان از ۱۴ شهریور شروع و تا ۲۵ شهریور با هزینه ای بالغ بر ۲۰ میلیون ریال از محل اعتبارات شهرستان هزینه می گردد.

وی افزود: پارتیشن بندی جدید کتابخانه و افزایش بخش های متعدد، ایجاد آبدارخانه جداگانه،سنگ کتابخانه شهید مطهری و تفکیک انشعاب‌آب از اداره ارشاد با هزینه های بالغ ۹۰ میلیون ریال از محل اعتبارات شهرستان از دیگر کارهایی بود که از ۱۵ مرداد شروع و تا ۷ شهریور به پایان رسید.

 

 

منبع:    خبرفریمان