رشد خلاقیت در بچه ها

برای پرورش خلاقیت در کودکان می باید به تمام ابعاد وجودی آنان اعم از بعد عاطفی ، اجتماعی ، شناختی ، آموزشی و....توجه شود.

به گزارش کودک پرس   پرورش خلاقیت با عوامل محیطی مثل خانواده و اجتماع رابطه تنگاتنگی دارد. عواملی مختلفی در پرورش خلاقیت دخالت دارند که از جمله می توان به ساخت کاردستی اشاره نمود.
۱٫ از مزایای ساخت کاردستی می توان به موارد زیر اشاره کرد
۲٫ فراهم آوردن محیط غنی از فرهنگ
۳٫ برقراری جو عاطفی مناسب بین افراد خانواده
۴٫ ضمن توجه به تخیلات بچه ها ، آن ها را به سوی واقعیت سوق دادن
۵٫ توجه به پرورش حواس پنج گانه بچه ها
۶٫ فراهم آوردن محیطی که امکان اشتباه کردن ، تجربه کردن و ریسک کردن را به بچه ها بدهد
۷٫ تشویق بچه ها به داشتن اندیشه های بکر و تازه
۸٫ توجه به سوالات عجیب و غیر معمول بچه ها
۹٫ توجه و احترام به عقاید و پیشنهادهای بچه ها
۱۰٫ شرکت بچه ها در کارهای گروهی
۱۱٫ تشویق بچه ها به دستکاری اشیاء و عقاید

 

 

منبع:    مهدپرتال