بدرفتاری با فرزند تازه تولد یافته

پسر 5 ساله ام، با برادر کوچک تازه متولد شده اش بسیار بدرفتاری می کند. علت چیست و چگونه باید این مشکل را از بین برد ؟

به گزارش کودک پرس   علت این بدرفتاری ها، حسادت شدید به فرزند دوم است که در کودکان زیر ۵ سال و با فاصلة سنی کمتر از ۳ سال بیشتر به چشم می خورد (از ۶ سالگی به بعد، به جهت ارتباط بیشتر کودک با همسالان در آمادگی و مدرسه، حس حسادت کمتر می شود؛ ولی از بین نمی رود).

ای کاش پیش از تولد فرزند دوم، فرزند اول خود را آماده می کردید و اگر چنین نکرده اید، برخوردهای شما در حال حاضر بسیار اهمیت دارد. برخوردهای نسنجیده می تواند از فرزند دوم رقیب هولناکی بسازد و آثاری منفی داشته باشد و برخورد درست، حسادت فرزند اول را کاهش خواهد داد.

چند توصیه

۱- خود و نزدیکانتان به فرزند دوم (به ویژه در خضور فرزند اول) کمتر توجه کنید.

۲- اگر می خواهید فرزندانتان را ببوسید، اول بزرگ تر و بعد فرزند تازه متولد شده را ببوسید.

۳- با اعطای مسؤولیت به فرزند بزرگ تر، حس بزرگ شدن را در او تقویت کنید. فرزند شما علاقه مند است برخی کارهای برادر کوچکش (آوردن شیشة شیر، آوردن وسایل حمام، پوشک و مراقبت از او) را به عهده گیرد (البته توجه داشته باشید که چون سیندرلا، خدمتکار برادرش نشود).

۴- اجازه دهید گاهی در جاهای بی خطر، برادر کوچکش را بغل کند.

۵- سعی کنید در حضور او به فرزند شیر خوارة خود، شیر ندهید. اوج حسادت کودکان اول، زمانی است که مادر، فرزند دوم را شیر می دهد.

۶- ممکن است از شما بخواهد شیر صبحانه را با شیشه بخورد. در این صورت مقاومت نکنید. چون شیر، آرام به دهانش می رسد و مزة پلاستیک سر شیشه بد است، این عمل دوامی نخواهد داشت.

۷- وقتی پدر به خانه باز می گردد، اول سراغ فرزند دوم نرود؛ بلکه دقایقی را با فرزند بزرگ تر بگذراند و پس از آن به فرزند دوم توجه کند (توصیه می شود حال فرزند کوچک را از بزرگ تر نپرسد).

۸- اگر برادر کوچک تر را کتک زد، با او با خشونت بر خورد نکنید؛ بلکه با لحنی محکم و قاطع بگویید : اجازه نمی دهید به او صدمه بزند.

۹- اگر خواست از برادر کوچکش شکایت کند، اجازه دهید حرف بزند. او به شدت به تخلیة احساسات نیاز دارد.

منبع:    مهدپرتال