245623
۰۸ تیر ۱۴۰۱

معرفی برگزیدگان بیست و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان

هیأت داوران این جشنواره پس از مشاهده و ارزیابی آثار حاضر، آراء خود را به شرح زیر اعلام کردند:

به گزارش کودک پرس ،در بخش خردسال، هیأت داوران این مسابقه متشکل از بهرام بهبهانی، مهرداد نظام آبادی و الکا هدایت پس از مشاهده و ارزیابی آثار حاضر در این بخش آراء خود را به شرح زیر اعلام کردند:

الف) طراحی و ساخت عروسک
هیات داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از خانم “صبا قدیمی” برای طراحی و ساخت عروسک های نمایش” همه در یک قاب” تقدیر می نماید.

ب) طراحی صحنه
هیات داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از آقای “حامد زحمتکش” برای طراحی صحنه نمایش “دینگ دینگ دنگ” تقدیر می نماید.

ج) بازیگری زن
کاندیداها:
– فاطمه خدابنده لو برای بازی در نمایش “دینگ دینگ دنگ”
– شیرین کاشفی برای بازی در نمایش “اتاق بازی”
– زهره سیاری برای بازی در نمایش “مهمان های ناخوانده”
تقدیر: هیات داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از خانم “شیرین کاشفی” برای بازی در نمایش “اتاق بازی” تقدیر می نماید.
برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به خانم “فاطمه خدابنده لو” برای بازی در نمایش “دینگ دینگ دنگ”

د) بازیگری مرد
کاندیداها:
– امیرحسین انصافی برای بازی در نمایش “همه در یک قاب”
– آرین ناصری مهر برای بازی در نمایش “اتاق بازی”
– امیر تنها برای بازی در نمایش “ساکت”
برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به آقای “امیر حسین انصافی” برای بازی در نمایش “همه در یک قاب”

ه) نمایشنامه نویسی
کاندیداها:
– شراره طیار برای نگارش نمایشنامه “همه در یک قاب”
– آرین ناصری مهر برای نگارش نمایشنامه “اتاق بازی”
– حامد زحمتکش برای نگارش نمایشنامه “دینگ دینگ دنگ”
برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به خانم “شراره طیار” برای نگارش نمایشنامه “همه در یک قاب”

و) کارگردانی
کاندیداها:
– آرین ناصری مهر برای کارگردانی نمایش “اتاق بازی”
– شراره طیار برای کارگردانی نمایش “همه در یک قاب”
– فاطمه خدابنده لو برای کارگردانی نمایش “دینگ دینگ دنگ”
برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به “آرین ناصری مهر” برای کارگردانی نمایش “اتاق بازی”

ز) نمایش برگزیده:
هیات داوران جایزه این بخش، شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی را تقدیم می کند به گروه نمایش “همه در یک قاب” به کارگردانی “شراره طیار” از پردیس

 

در بخش نمایش نامه نویسی، هیات داوران مسابقه نمایشنامه نویسی بیست و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان، متشکل از هنگامه مفید، احمد بیگلریان و بهرام جلالی پور پس از مطالعه 10 نمایشنامه منتخب مرحله نخست و بحث و بررسی کارشناسی، آراء، خود را به شرح زیر اعلام کردند:

هیات داوران به اتفاق آرا و بر اساس شرایط موجود آثار متقاضی، سه اثر زیر را بدون اولویت به عنوان نمایشنامه های برگزیده معرفی می نماید:
نمایشنامه سفر به شهر عروسکی نوشته زیبا عبدی از همدان
نمایشنامه بزرگترین گنج جهان نوشته رضا بیات از تهران
نمایشنامه خروس شاه نوشته محمد باقر نباتی مقدم از تهران
در بخش مسابقه تئاتر کودک، هیأت داوران این مسابقه متشکل از حسن دادشکر، امیر سلطان احمدی، امید نیاز و مریم سعادت، فریبا دلیری پس از مشاهده و ارزیابی آثار حاضر در این بخش آراء خود را به شرح زیر اعلام کردند:

الف) موسیقی
کاندیداها:
– امیر حسین انصافی برای موسیقی نمایش “ریزجان”
– محمد رضا معین برای موسیقی نمایش “دزد لالایی ها”
تقدیر : لوح تقدیر و جایزه نقدی به آقای محمد رضا معین برای موسیقی نمایش “دزد لالایی ها”
برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم می شود به آقای امیر حسین انصافی برای موسیقی نمایش “ریزجان”

ب) طراحی پوستر و بروشور
کاندیداها:
– حجت مجرد برای طراحی پوستر و بروشور نمایش “آی تک”
– مهدی هراتی برای طراحی پوستر و بروشور نمایش “افسانه قربون آقا، کلوچه ها، دیو بچه ها”
– ندا حیدری برای طراحی پوستر و بروشور نمایش “کاشف گیج”
تقدیر : لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به آقای مهدی هراتی برای طراحی پوستر و بروشور نمایش “افسانه قربون آقا، کلوچه ها، دیو بچه ها”

ج) عروسک گردانی
کاندیداها:
–  یلدا یوسفیان برای عروسک گردانی در نمایش “آی تک”
– فیهمه باروتچی برای عروسک گردانی در نمایش “ریز جان”
– محبوبه اعرابی برای عروسک گردانی در نمایش “ریزجان”
– مینا مقامی زاده برای عروسک گردانی در نمایش “ریز جان”
تقدیر : لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش مشترکا تقدیم می شود به خانم ها یلدا یوسفیان برای عروسک گردانی در نمایش “آی تک” و مینا مقامی زاده برای عروسک گردانی در نمایش “ریز جان”

د) صدا پیشگی
تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیم می شود به خانم فهیمه باروتچی برای نمایش ریزجان

ه) طراحی نور
تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیم می شود به آقای رضا خضرایی برای طراحی نور نمایش آرزوهای یک موش کور

و) گریم
تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به آقای حسین تبریزی برای گریم نمایش دزد لالایی ها

ز) طراحی لباس
کاندیداها:
– ریحانه مطهری برای طراحی لباس نمایش “دزد لالایی ها”
– فهیمه حسینی برای طراحی لباس نمایش “کاشف گیج”
– هانیه زحمتکش و الهه میرزایی برای طراحی لباس نمایش “آرزو های یک موش کور”
تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به خانم ریحانه مطهری برای طراحی لباس نمایش “دزد لالایی ها”
برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به خانم فهیمه حسینی برای طراحی لباس نمایش “کاشف گیج”

ح) طراحی صحنه
کاندیداها:
– فاطمه برمال برای طراحی صحنه نمایش ” آی تک”
– سینا ییلاق بیگی برای طراحی صحنه نمایش های “آرزو های یک موش کور” و “دزد لالایی ها”
– فرزاد لباسی برای طراحی صحنه نمایش “از اسب تا سیب”
تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیم می شود به آقای سینا ییلاق بیگی برای طراحی صحنه نمایش “آرزو های یک موش کور”
برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به خانم فاطمه برمال برای طراحی صحنه نمایش ” آی تک”

ط) بازیگری زن
کاندیداها:
– هدیه حاجی طاهری برای بازی در نمایش “آرزو های یک موش کور ”
– میترا شجاع برای بازی در نمایش “دزد لالایی  ها”
– پگاه معصومی برای بازی در نمایش ” از اسب تا سیب ”
– سیده رها کرمانی برای بازی در نمایش ” از اسب تا سیب ”
تقدیر : لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به خانم سیده رها کرمانی برای بازی در نمایش ” از اسب تا سیب ”
برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به خانم میترا شجاع برای بازی در نمایش “دزد لالایی  ها”

ی) بازیگری مرد
کاندیداها:
– بهمن داداشی برای بازی در نمایش “کاشف گیج”
– میلاد رمضانی برای بازی در نمایش ” کاشف گیج ”
– خالق استواری برای بازی در نمایش ” آرزو های یک موش کور ”
– سعید ابک برای بازی در نمایش ” آرزو های یک موش کور ”
– سعید حاجی حیدری برای بازی در نمایش “دزد لالایی  ها”
– علی باروتی برای بازی در نمایش “آرزو های یک موش کور”
تقدیر : لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش مشترکا تقدیم می شود به آقایان:
– بهمن داداشی برای بازی در نمایش “کاشف گیج”
– سعید حاجی حیدری برای بازی در نمایش “دزد لالایی  ها”
– سعید ابک برای بازی در نمایش ” آرزو های یک موش کور ”
برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به آقای خالق استواری برای بازی در نمایش ” آرزو های یک موش کور ”

ک) نمایشنامه نویسی
کاندیداها:
– الهه دهقان پیشه برای نگارش نمایشنامه ” کاشف گیج ”
– سعید ابک برای نگارش نمایشنامه ” آرزو های یک موش کور ”
– هادی حسنعلی برای نگارش نمایشنامه “ریزجان”
تقدیر : لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به آقای سعید ابک برای نگارش نمایشنامه “آرزو های یک موش کور ”
برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به خانم الهه دهقان پیشه برای نگارش نمایشنامه ” کاشف گیج ”

ل)  کارگردانی
کاندیداها:
– میلاد رمضانی ورجاوند برای کارگردانی نمایش “کاشف گیج”
– وحید نفر برای کارگردانی نمایش “آرزو های یک موش کور”
– آرش شریف زاده برای کارگردانی نمایش “دزد لالایی  ها”
– ندا وفایی برای کارگردانی نمایش “ریزجان”
تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به آقای وحید نفر برای کارگردانی نمایش “آرزو های یک موش کور”
برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به آقای میلاد رمضانی ورجاوند برای کارگردانی نمایش “کاشف گیج”

در بخش مسابقه تئاتر نوجوان، هیأت داوران این مسابقه متشکل از محمد جواد کبودر آهنگی، شهرام کرمی، محمد بحرانی، علی پاکدست و زهرا صبری پس از مشاهده و ارزیابی آثار حاضر در این بخش آراء خود را به شرح زیر اعلام کردند:

الف) گریم
کاندیداها:
– فائزه سلطانی برای گریم نمایش “ژپتو”
– امیر حسین غفاری برای گریم نمایش “آش آشتی کنان”
تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به خانم فائزه سلطانی برای گریم نمایش “ژپتو”
ب) طراحی پوستر و بروشور
تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به خانم طیبه آنجدانی برای طراحی پوستر و بروشور نمایش “سومین روز تابستان”

ب) نورپردازی
کاندیداها:
– نیلوفر نقیب الساداتی و محمدرضا رحمتی برای نمایش “ژپتو”
– یاسر بیگ زاده برای نمایش “سومین روز تابستان”
تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به آقای یاسر بیگ زاده برای نمایش “سومین روز تابستان”

ج) موسیقی
کاندیداها:
– مهدی زمانی برای موسیقی نمایش “ژپتو”
– کامیار بهبهانی و امین رجایی برای موسیقی نمایش “با خودت برقص”
– محمد نادری برای موسیقی نمایش “در سوگ شب هزار و یکم شهرزاد قصه ساز”
– محمد باقر صاد برای موسیقی نمایش “آورده اند که…”
– امید سنجر موسوی برای موسیقی نمایش “آش آشتی کنان”
تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به آقای مهدی زمانی برای موسیقی نمایش “ژپتو”
برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم می شود به آقای امید سنجر موسوی برای موسیقی نمایش “آش آشتی کنان”

د) طراحی صحنه
کاندیداها:
– پوریا آنجدانی برای طراحی صحنه نمایش “سومین روز تابستان”
– اوشان محمودی برای طراحی صحنه نمایش “ژپتو”
– مسیحا ابوعلی برای طراحی صحنه نمایش “با خودت برقص”
– مهدی شریفی برای طراحی صحنه نمایش “آش آشتی کنان”
تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به آقای پوریا آنجدانی برای طراحی صحنه نمایش “سومین روز تابستان”
برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم می شود به آقای مهدی شریفی برای طراحی صحنه نمایش “آش آشتی کنان”

ه) طراحی لباس
کاندیداها:
– شهاب محمودی برای طراحی لباس نمایش “ژپتو”
– هادی کیانی برای طراحی لباس نمایش “آورده اند که…”
– سمانه احمدی مطلق برای طراحی لباس “اتاق سفید”
– محبوبه سلطانی برای طراحی لباس نمایش “آش آشتی کنان”
تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به آقای هادی کیانی برای طراحی لباس نمایش “آورده اند که…”
برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم می شود به آقای شهاب محمودی برای طراحی لباس نمایش “ژپتو”

و) بازیگری زن
کاندیداها:
– مهناز آسوده برای بازی در نمایش “آش آشتی کنان ”
– غزاله نجیمی برای بازی در نمایش “آورده اند که…”
-آذین نظری برای بازی در نمایش “ژپتو”
– بی تا عزیز اوقلی برای بازی در نمایش “ژپتو”
تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش مشترکا تقدیم می شود به  خانم ها غزاله نجیمی برای بازی در نمایش “آورده اند که…” و مهناز آسوده برای بازی در نمایش “آش آشتی کنان ”
برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم می شود به خانم آذین نظری برای بازی در نمایش “ژپتو”

ز) بازیگری مرد
کاندیداها:
– علی تاریمی برای بازی در نمایش “ژپتو”
– سید مهرداد کاووسی برای بازی در نمایش “سومین روز تابستان”
– فرشاد قاسمی برای بازی در نمایش “آش آشتی کنان”
– محمد تقی نژاد برای بازی در نمایش “آش آشتی کنان”
تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش مشترکا تقدیم می شود به آقایان سید مهرداد کاووسی برای بازی در نمایش “سومین روز تابستان” و فرشاد قاسمی برای بازی در نمایش “آش آشتی کنان”
برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم می شود به آقای علی تاریمی برای بازی در نمایش “ژپتو”

ح) کارگردانی
کاندیداها:
– محسن پور قاسمی برای کارگردانی نمایش “سومین روز تابستان”
– سامی صالحی ثابت برای کارگردانی نمایش “باب اسفنجی کرگدن”
– اوشان محمودی برای کارگردانی نمایش “ژپتو”
-مسیحا ابوعلی برای کارگردانی نمایش “با خودت برقص”
– مهسا جعفری و مسعود هاشمی نژاد برای کارگردانی نمایش “اتاق سفید”
– محمد جهان پا برای کارگردانی نمایش “آش آشتی کنان”
تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به آقای اوشان محمودی برای کارگردانی نمایش “ژپتو”
برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم می شود به آقای محمد جهان پا برای کارگردانی نمایش “آش آشتی کنان”

ط)  نمایشنامه نویسی
کاندیداها:
– مسعود هاشمی نژاد برای نگارش نمایشنامه “اتاق سفید”
– مهدی سیم ریز برای نگارش نمایشنامه “آش آشتی کنان”
– مسیحا ابوعلی برای نگارش نمایشنامه “با خودت برقص”
تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به آقای مسیحا ابوعلی برای نگارش نمایشنامه “با خودت برقص”
برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم می شود به آقای مسعود هاشمی نژاد برای نگارش نمایشنامه “اتاق سفید”

ی) بازیگر نوجوان
جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیم می شود به خانم هلیا حسن زاده برای بازی در نمایش ” باب اسفنجی کرگدن”

ک) نمایش برگزیده:
هیات داوران جایزه این بخش شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی را تقدیم می کند به گروه نمایش آش آشتی کنان به کارگردانی  آقای محمد جهان پا

به اشتراک بگذارید :

ارسال نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظر:
نام:
ایمیل:

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

آخرین اخبار