گوشی های هوشمند دشمن خواب کودکان

محققان کینگز کالج لندن دریافتند گوشی‌های هوشمند، تبلت‌ها و سایر دستگاه‌های رسانه‌ای قابل حمل می‌تواند خواب کودکان را دچار مشکل کند.
به گزارش کودک پرس , به منظور انجام این مطالعه، ۲۰ پژوهش مرتبط با کیفیت خواب کودکان و استفاده از رسانه‌های الکترونی مورد تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق‌ها  ۱۲۵ هزار کودک با میانگین سنی ۱۴ سال مورد مطالعه قرار گرفته بودند.
نتایج قویا و به طور شفافی نشان می‌داد که حتی اگر کوکان از گوشی‌های هوشمند، تبلت و یا سایر دستگاه‌های الکترونی زیاد استفاده نکنند، تنها به همراه داشتن آنها در اتاق خوابشان برای بر هم زدن کیفیت خواب کودکان کافی است.
استفاده از رسانه‌های الکترونی می‌تواند با بر هم زدن ساعت بیولوژیکی بدن کودکان، باعث تاخیر در خواب کودکان شده و حتی بیدار شدن‌های مکرر آنها را به دنبال داشته باشد. با کاستن کیفیت خواب کودکان خطر ابتلای زودرس به دیابت نوع دو و تغییرات منفی خلق و خو افزایش می‌یابد.
به گفته محققان نتایج به دست آمده تنها وجود یک رابطه را نشان می‌دهد و موید رابطه علت و معلولی نیست.
این پژوهش در مجله “JAMA Pediatrics” منتشر شده است.