موقعیت فعلی شما : خانه/

مرکزی | در تلاش برای رسیدن به شهر دوستدار کودک هستیم

سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک گفت: معتقد هستیم که شهرداری را از یک نهاد صرف خدماتی به یک نهاد اجتماعی تبدیل کنیم تا شهرداری در کنار وظایف ذاتی خدماتی که بر عهده دارد به مسئولیت‌های اجتماعی خود در قبال شهروندان نیز عمل کند.

طرح شهر دوستدار کودک در شورای شهر اراک تصویب شد

عضو شورای شهر اراک و رئیس مرکز پژوهش های این شورا با اشاره به تصویب طرح شهر دوستدار کودک در شورای شهر اراک، گفت: مشارکت کودکان در اداره شهر از اجزای اصلی تحقق شهرهای دوستدار کودک است و باید صدای آنها در اداره شهر شنیده شود.

اراک | تدوین پیش‌نویس قانون شهر دوستدار کودک

سخنگو و رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر اراک گفت: شورای اجرایی شهر دوستدار کودک با حضور شورای ششم در شهرداری اراک تشکیل شد و برای نخستین بار ما بودجه ۱۴۰۱ ردیف مشخص و جداگانه برای شهر دوستدار کودک به مبلغ ۷ میلیارد ریال در نظر گرفتیم.

اراک | ابلاغ الزامات و ضوابط شهر دوستدار کودک به شهرداری

سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک گفت: اعضای شورای اجرایی شهر دوستدار کودک از برخی پارک‌های این کلانشهر جهت اجرای مصوبات شورا مبنی بر احداث اتاق مادر، تفکیک وسایل بازی‌ رده‌های سنی و ارزیابی ایمنی این وسایل و افزایش تعداد آن‌ها بازدید کردند.

آخرین اخبار