موقعیت فعلی شما : خانه/

والدین اختلالات گفتاری کودکان را جدی بگیرند

اتابک وثوقی عضو کمیته مشورتی توانبخشی وزارت بهداشت در همایش سالیانه گفتار درمانی از والدین خواست تا در صورت مشاهده اختلالات گفتاری کودک را به گفتار درمانی ببرند.

اختلالات تکلم در کودکان

برخی اطفال ممکن است دچار یک سری اختلالات تکاملی در گفتار خود شوند و از تکلم و گفت و شنود خوبی برخور دار نباشند که بهتر است والدین سریعا به فکر راه چار ه برای آنان باشند.

سندرم X شکننده

این ناهنجاری کروموزومی موروثی از علل نسبتا شایع اختلالات یادگیری است که منجر به ظاهر جسمانی اندکی غیرعادی نیز می شود. حدودا از هر 1000 پسر یکی و از هر 2500 دختر یکی به این سندرم مبتلا میشود. زنی که هیچگونه علائمی ندارد ممکن است حامل کروموزوم ناقص باشد و آن را به بعضی ازکودکان خود منتقل سازد.

آخرین اخبار