لزوم شناسایی به موقع ناشنوایی از ماه‌های اول تولد

معاون امورتوانبخشی سازمان بهزیستی کشورگفت:یادگیری زبانی از همان ماه‌های اول تولد صورت می‌گیرد و افرادی که دچار افت شنوایی هستند این فرآیند در آنها دچار مشکل خواهد شد

به گزارش کودک پرس  نحوی نژاد معاون امورتوانبخشی سازمان بهزیستی کشور نسبت به شناخت و مداخله به موقع ناشنوایی از ماه‌های اولیه تولد، تاکید کرد و گفت: لازم است که با انجام مداخلات به موقع این شناسایی‌ها در ماه‌های اولیه صورت بگیرد.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور افزود: در سنوات گذشته سن شناخت کم‌شنوایی بالا بود، به طوری که از سن ۳ سالگی یا بالاتر افراد ناشنوا شناسایی می شدند و آنها کم توان ذهنی تلقی می‌شدند و خانواده متوجه کم توانایی شنوایی کودک خود نمی‌شد این در حالی است که اگر بتوانیم شناخت به موقع داشته باشیم، می‌توانیم با مداخلات بهنگام، اثرات مثبتی را برای کودکان بر جای بگذاریم.

منبع:    ایسنا