بازدیدازمراکز نگهداری کودک در زنجان

محمدی قیداری مدیرکل بهزیستی استان زنجان از فعالیت های اداره کل بهزیستی،این شهر بازدید به عمل آورد.

به گزارش کودک پرس   مدیرکل بهزیستی استان زنجان نیز در این بازدید ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های اداره کل بهزیستی، گفت: هم اکنون پنج مرکز نگهداری و یک شیرخوارگاه در زنجان به منظور نگهداری از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست فعال است.
وی ادامه داد: مراکز نگهداری از کودکان بد سرپرست در سطح شهر برای حفظ هویت این کودکان بدون تابلو هستند و در هر یک از آن ها تعداد ۱۰ تا ۱۵ کودک اقامت دارند.
محمدی قیداری اظهار کرد: مراکز نگهداری از کودکان بد سرپرست با مشارکت بخش خصوصی و با پرداخت یارانه بهزیستی اداره می شوند.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه در زمان حاضر حدود ۲۰ هزار معلول در این استان تحت پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند، گفت: هم اکنون بیش از چهار هزار و ۸۰۰ نفر از معلولان در استان مستمری ماهانه از بهزیستی دریافت می کنند.
وی تاکید کرد: از آنجا که پیامد بروز آسیب های اجتماعی، هزینه های اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی را متوجه جامعه می کند، در سال جاری راهبرد عمده و اصلی سازمان بهزیستی بر کاهش بروز این آسیب ها متمرکز شده است.

 

 

 

منبع:    ایرنا