رسیدگی به جرایم کودکان با نگاه حمایتی

مظفر الوندی دبیر مرجع ملی حقوق کودک گفت: رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان، با نگاه حمایتی دنبال می شود.

به گزارش کودک پرسمظفر الوندی در پاسخ به این سوال که پیش بینی قانون برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان چیست؟ افزود: قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی به جرایم کودکان نگاه حمایتی دارد ضمن اینکه فصل جداگانه ای نیز به موضوع جرایم افراد زیر ۱۸ سال اختصاص داده شده است.
وی گفت: نحوه دادرسی جرایم کودکان و نوجوانان افتراقی و جدا از دادرسی بزرگسالان انجام می شود.

 

 

 

منبع:   صدا و سیما