۱۹۰۰ کودک مبتلا به اوتیسم شناسایی شدند

به گفته رئیس سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی کشور : تا پایان برنامه پنجم توسعه مصوب بود که ۱۹۰۰ کودک مبتلا به اوتیسم شناسایی شود که به این میزان نزدیک شده‌ایم.

مجید قدمی معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی کشور در پاسخ به این پرسش که «آیا تعداد دانش‌آموزان استثنایی نسبت به گذشته افزایش داشته است؟»، اظهار داشت: با ابزارهای تشخیصی دقیق‌تر، شناسایی دانش‌آموزان استثنایی نسبت به قبل بهتر شده است و به نقطه هدفی که در پایان برنامه پنجم توسعه ترسیم کرده بودیم، رسیده‌ایم.

وی افزود: پیش‌بینی شناسایی کودکان استثنایی در پایان برنامه پنجم، شناسایی ۱۹۰۰ کودک مبتلا به اوتیسم بود که تقریباً به این میزان نزدیک شده‌ایم.
قدمی با اشاره به اینکه ابزارهای شناسایی دانش‌آموزان دقیق‌تر شده است، خاطرنشان کرد: ابزارهای جدید برای شناسایی بهتر به کمک ما آمده است و در صورتی که نیاز باشد کودکان شناسایی شده را برای خدمت رسانی بیشتر به مراکز دیگر ارجاع می‌دهیم.

وی با بیان اینکه رویکرد آموزش و پرورش استثنایی حضور بیشتر این دسته از کودکان در مدارس خاص است، تصریح کرد: تلاش بر این است که دانش‌آموزان استثنایی در مدارس تلفیقی ادامه تحصیل دهند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی کشور گفت: اکنون ۷۲ هزار دانش‌آموز استثنایی در مدارس مخصوص خودشان حضور دارند و ۴۸ هزار نفر هم در مدارس تلفیقی مشغول تحصیل هستند.

 

منبع: فارس