کودکان سعودی چگونه از مراکز داعش سر در می آورند؟

۲۹ خانواده سعودی، کودکان خود را به مناطق تحت اشغال داعش و القاعده در عراق و سوریه و یمن اعزام می کنند.

به گزارش کودک پرس، ۲۹ خانواده سعودی، کودکان خود را به مناطق تحت اشغال داعش و القاعده در عراق و سوریه و یمن اعزام می کنند. این کودکان در اقدامات تروریستی مشارکت می کنند.