خراسان جنوبی | هزار و ۱٠٠ کودک غربالگری بینایی شدند

مدیر کل بهزیستی خراسان جنوبی از غربالگری بینایی هزار و ۱٠٠ کودک از ابتدای سال خبر داد.

به گزارش کودک پرس ،شرفی گفت: سن طلایی درمان تنبلی چشم قبل از پنج سالگی است و اگر شناسایی و مداخلات درمانی به موقع انجام نشود منجر به کم‌بینایی و حتی نابینایی خواهد شد.

او گفت: اکنون ۴۴ پایگاه دایمی برای غربالگری بینایی در استان فعال است.

شرفی گفت: هزینه غربالگری بینایی بر اساس تعرفه تعیین شده با چارت ۴هزار و ۵٠٠ هزار تومان و با دستگاه ۹هزار و ۵٠٠ هزارتومان است.

مدیر کل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: کودکان خانواده‌های نیازمند بصورت رایگان در هفته بهزیستی غربالگری بینایی می‌شوند.