آواره شدن حدود ۱.۴ میلیون کودک اوکراینی

از زمان آغاز تهاجم روسیه در ۲۴ فوریه، اکنون حدود ۱.۴ میلیون کودک از اوکراین فرار کرده‌اند و به معنایی هر دقیقه یک کودک آواره می شود.

به گزارش کودک پرس ،سازمان ملل امروز سه‌شنبه اعلام کرد یک کودک در دقیقه در جنگ اوکراین پناهنده شده است.

جیمز الدر، سخنگوی آژانس کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، گفت: «به طور متوسط، هر روز در ۲۰ روز گذشته در اوکراین، بیش از ۷۰۰۰۰ کودک پناهنده شده اند؛ اساساً یک کودک در هر دقیقه از زمان شروع درگیری پناهنده شده است.