نتایج داوری ۲ گروه جوایز شورای کتاب کودک اعلام شد

نامزدهای گروه جوایز هنر، بازی و سرگرمی و ادبیات نمایشی توسط کمینه جوایز شورای کتاب کودک معرفی شدند.

به گزارش کودک پرس ،گروه جوایز هنر، بازی و سرگرمی شورای کتاب کودک، متشکل از سه عضو در تاریخ چهاردهم دی‌ماه به کار داوری کتاب‌های پیشنهادی گروه بررسی هنر، بازی و سرگرمی شورای کتاب کودک پایان داد.
اعضای این گروه داوری با عضویت نماینده منتخب گروه بررسی هنر، بازی، سرگرمی و یک عضو شورای کتاب کودک و خارج از گروه بررسی و یک داور دعوت‌شده از خارج شورای کتاب کودک مهدیس شوندی، فرشته قبادی و آزاده بیات دو کتاب را به عنوان برگزیده اعلام کردند:

«از این کتاب به آن کتاب» مترجم آناهیتا حضرتی، نشر پرتقال.
«به من می گویند هنرمند» مترجم پیام ابراهیمی، نشر پرتقال.

اعلام نتایج داوری ۲ گروه جوایز شورای کتاب کودک

همچنین گروه جوایز ادبیات نمایشی شورای کتاب کودک، متشکل از سه عضو، در تاریخ جمعه پانزدهم بهمن ١٤٠٠ به کار داوری کتاب پیشنهادی گروه بررسی ادبیات نمایشی شورای کتاب کودک پایان داد. اعضای این گروه داوری، نماینده منتخب گروه بررسی ادبیات نمایشی، یک نفر از اعضای شورای کتاب کودک و خارج از گروه بررسی مربوطه و یک داور دعوت شده از خارج شورای کتاب کودک هستند. این داوران عبارتند از فائزه فیض، لاله خسروی و شهرام زرگر.

کتاب‌های بررسی‌شده در این گروه شامل کتاب‌های زیر است:

پیشنهاد شایان تقدیر:
 «اسکندر نه چندان کبیر» از الهه دهقان پیشه، نشر پیله.
«کاشف گیج» از الهه دهقان پیشه، نشر پیله.

اعلام نتایج داوری ۲ گروه جوایز شورای کتاب کودک

بر اساس اعلام شورا نتایج داوری در مراسم  اعلام جوایز شورای کتاب کودک به اطلاع عموم خواهد رسید.