آدرس و مشخصات بیمارستان سورنا(عیوض زاده)

به گزارش کودک پرس ،این بیمارستان و زایشگاه تخصصی وخصوصی یکی از مراکز پیشرو در ترویج زایمان طبیعی است. برگزاری کمیته ایمنی مادر ونوزاد وترویج زایمان طبیعی وتغذیه با شیرمادریکی از برنامه های همیشگی این بیمارستان است. بیمارستان سورنا(عیوض زاده) از سال ۱۳۵۶ تا کنون یکی از مراکز مهم وخوشنام بخش خصوصی است. تلفن بيمارستان […]

به گزارش کودک پرس ،این بیمارستان و زایشگاه تخصصی وخصوصی یکی از مراکز پیشرو در ترویج زایمان طبیعی است. برگزاری کمیته ایمنی مادر ونوزاد وترویج زایمان طبیعی وتغذیه با شیرمادریکی از برنامه های همیشگی این بیمارستان است. بیمارستان سورنا(عیوض زاده) از سال ۱۳۵۶ تا کنون یکی از مراکز مهم وخوشنام بخش خصوصی است.

تلفن بيمارستان : ۵-۶۶۷۰۲۱۲۱
تلفن اورژانس : ۶۶۷۴۳۱۵۸
فاكس: ۶۶۷۰۲۰۶۰

وب سايت:
www.eyvazzade.com
www.sourenahospital.com

ايميل:
info@eyvzzade.com
info@sourenahospital.com

آدرس:
تهران، خيابان جمهوری خيابان شيخ هادی، پلاك ۲۷۷، بيمارستان سورنا (عيوض زاده )