برگزاری دوره مربی گری مهد کودک در اهرم

ابراهیم چرغان رئیس اداره بهزیستی شهرستان تنگستان: دوره مربی گری مهد کودک با هدف ارتقاء دانش و مهارت مربیان و کمک مربیان مهد کودک و با حضور 43 نفر در شهرستان تنگستان برگزار شد.

به گزارش کودک پرس   ابراهیم چرغان رئیس اداره بهزیستی شهرستان تنگستان گفت: تعلیم و تربیت نقش شگفت انگیزی در زندگی دارد، زیرا شکوفایی استعدادها و ارزش های متعالی مبتنی بر تعلیم و تربیت اسن و وصول به کمال نهایی مرهون تعلیم و تربیت صحیح است.

وی افزود: تعلیم و تربیت می تواند به رشد و ارتقای جسمی و روانی انسان یاری برساند و نیازهای فردی، اجتماعی و اقتصادی انسان را تامین کند.

چرغان ادامه داد: از دیدگاه اسلام، تعلیم و تربیت مجموعه روشهایی است که از ابتدا تولد و حتی قبل از تولد به کار می رود تا استعدادهای نهفته در وجود انسان شکوفا و در مسیر تکامل قرار بگیرد و به همین منظور اداره بهزیستی شهرستان تنگستان کارگاه آموزشی مربیگری و مربیان مهد کودک شهرستان را در ۱۷ روز به مدت ۱۲۰ ساعت در سالن این اداره برگزار می شود.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان اظهار داشت: شرکت کنندگان در این دوره ۴۳ نفر از مربیان و مدیران مهدهای کودک شهرستان بودند.

ابراهیم چرغان گفت: هدف برگزاری این دوره ها ارتقاء دانش و مهارت مربیان و کمک مربیان مهد کودک است.

چرغان در پایان افزود: از زحمات کارشناس ارشد مهدهای کودک شهرستان، پوران بحرانی پور تشکر و قدردانی می کنم.

منبع:    راه دانا