۹۰ درصد از مدارس کشور سالن یا فضای ورزشی ندارند

مهرزاد حمیدی: نزدیک به ۹۰ درصد از مدارس کشور از داشتن سالن یا فضای ورزشی بی بهره اند.

به گزارش کودک پرس ، معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برنامه های ورزشی در دست اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گفت: تلاش داریم تا سالن های ورزشی در کنار مدرسه ها ساخته شود تا آموزش و پرورش هم بتواند از ظرفیت آنها استفاده کند.
حمیدی اضافه کرد: درس تربیت بدنی هم اکنون برای همه پایه ها حتی یازدهم و دوازدهم اجباری شده است.