نگاهی به ۱۳۰ رمان نوجوان در «رمان‌تیک»

کتاب «رمان‌تیک» مشتمل بر کتابشناسی از ۱۳۰ رمان با معیارهای جامعه‌شناسی و تربیتی ویژه نوجوانان از سوی معاونت پژوهشی موسسه مصباح الهدی منتشر شد.

به گزارش کودک پرس ، معاونت پژوهشی موسسه مصباح الهدی در راستای انتشار سلسله کتاب‌ با موضوع تربیتی که تاکنون منتشر شده است، این بار با کتاب «رمان‌تیک» به بازار کتاب آمده است.

موضوع اثر، کتابشناسی از ۱۳۰ رمان است که با معیارهای جامعه‌شناسی، تربیتی ویژه نوجوانان هم‌ساز است.

به گفته میثم معصوم بیگی، مدیر روابط عمومی موسسه مصباح الهدی، برای این کار، از میان ۶۰۰ کتاب، از سوی کارشناسان بر اساس معیارهایی که منطبق بر بهره‌های تربیتی از اثر بوده است، ۲۵۰ کتاب انتخاب شده و در مرحله نهایی نیز ۱۳۰ اثر برگزیده شدند.

معصوم بیگی با اشاره به اینکه در «رمان‌تیک» مشخصات کتابشناسی این رمان‌ها آورده شده است، گفت: در ابتدا هر کتاب معرفی شده و مشخصات اثر به همراه نویسنده آمده است. سپس خلاصه‌ای از داستان به همراه میزان جذابیت آن برای خواننده بیان شده است. در نهایت نیز ارزیابی انتقادی از کتاب صورت گرفته و پیام‌های تربیتی آن به صورت غیر مستقیم و مستقیم برای مخاطب بیان شده است. همچنین گروه مخاطبان اصلی و فرعی برای هریک از کتاب‌ها مشخص شده‌اند.

کتاب «رمان‌تیک» با شمارگان هزار نسخه در ۳۲۷ صفحه به بهای ۲۱ هزار تومان روانه بازار نشر شده است.

 

 

 

 

منبع: ایبنا