رشد۳۱درصدی سقط جنین درمانی در ارومیه

صدور مجوز سقط جنین درمانی شامل هرنوع عقب افتادگی یا نواقص خلقتی جنینی نمی شود وفقط جهت آن دسته از اختلالات جنینی صادر می شود که موجب حرج مادر شود.

 

به گزارش کودک پرس، به نقل از پزشکی قانونی آذربایجان غربی، رسول روشنی  اظهارداشت: در این مدت تعداد ۵۸ پرونده نیز در خصوص رسیدگی به قصور پزشکی ثبت شده که در مقایسه با مدت زمان مشابه که ۴۷۷ پرونده بود افزایش ۲۳ درصدی را نشان می دهد.

افزایش ۳۱ درصدی سقط جنین درمانی

روشنی با اشاره به افزایش سقط جنین در آذربایجان غربی گفت:صدور مجوز سقط جنین درمانی شامل هرنوع عقب افتادگی یا نواقص خلقتی جنینی نمی شود وفقط جهت آن دسته از اختلالات جنینی صادر می شود که موجب حرج مادر شود.

وی اضافه کرد: در نه ماه سال جاری ۱۸۸ مورد جهت اخذ محوز سقط جنین درمانی به پزشکی قانونی استان مراجعه کردند، که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد افزایش را نشان می دهد.