فرشته ای با بال!

رن شین دختر 11 ساله چینی که سالها با یک دست سوم اضافه در کمر خود زندگی کرد.

به گزارش کودک پرسپزشکان می گویند این دختر، نمونه نادری در علم پزشکی می باشد و علت آنرا وجود یک انگل رشد یافته در رحم مادر می دانند.

مردم بسیاری خواستار دیدن، رن شین ( فرشته ای با بال ) بودند این دختر تحت عمل جراحی پیچیده ای که بسیار مهم ( زندگی یا مرگ ) دختر بود.

این کودک در چهار مرحله مورد مداوا قرار گرفت که بهبودی کامل را بدست آورد.

منبع:خبرگزاری جام نیوز