موقعیت فعلی شما : خانه/

بازگشت شنوایی به ۸۸ کودک شمالی در بابل

۸۸ کودک شمالی ناشنوا در مرکز کاشت حلزون شنوایی دانشگاه علوم پزشکی بابل شنوایی خود را به دست آوردند.

آغاز درمان کودکان ناشنوای سیستان و بلوچستان

نخستین گروه کودکان ناشنوای شناسایی شده سیستان و بلوچستان بهمراه خانواده‌های خود و به منظور انجام مراحل درمان و کاشت حلزون شنوایی وارد مشهد مقدس شدند.

هفته ناشنوا/اجرای طرح غربالگری 3تا5سال

طرح غربالگری کودکان ۳ تا ۵ سال برای نخستین بار از اول مهر در تمامی مهد کودک‌ های مازندران اجرا می‌ شود.

آخرین اخبار