موقعیت فعلی شما : خانه/

تبیین برنامه‌های کارگاه قصه و رمان حوزه هنری

ساسان ناطق تازه‌ترین برنامه‌های کارگاه قصه و رمان حوزه هنری در زمینه ادبیات کودک و نوجوان را تشریح کرد.

کارگاه قصه و قصه‌گویی در حاشیه نمایشگاه کتاب زنجان برگزار شد

کارگاه قصه و قصه‌گویی در حاشیه نمایشگاه کتاب زنجان با حضور مادران و کودکان و نوجوانان برگزار شد.

آخرین اخبار