موقعیت فعلی شما : خانه/

پویش «بخوان و قهرمان شو» دنبال اولویت‌دادن به نوجوانان در فرهنگ است

پویش بخوان و قهرمان شو بر این اساس شکل گرفت که مسئله کتاب را برای نوجوانان به طور جدی‌تری دنبال کنیم. کتاب و کتابخوانی هنوز مسئله اصلی فرهنگ کشور ما نیست و نیاز بود در این زمینه اقدامی انجام شود.

آخرین اخبار