موقعیت فعلی شما : خانه/

هفته سی و پنجم بارداری

کودک شما چگونه تغییر می کند   حالا با بیش از 200/2 گرم وزن بچه ی شما ممکن است بیش از 45 سانتی متر قد داشته باشد و به طور جدی با هر عضو و اندامی که درون نیم تنه ی شما له و فشرده شده است مبارزه کند. شکم شما شاید چنان کش آمده […]

آخرین اخبار