موقعیت فعلی شما : خانه/

افزایش یارانه نگهداری کودکان بهزیستی

یارانه مراکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست ۶۰ درصد و یارانه ترخیص ۷۵ درصد افزایش یافت.

روایتی ازکودکانی که منتظر فرزندخواندگی هستند/ الف مثل انتظار مثل آغوش خانواده

پیشترها نامش نوانخانه بود و برخی به دلیل سریالی که قهرمان داستانش جودی ابوت بود با آنجا آشنا شدند بعدها نامش به پرورشگاه و مراکز نگهداری از کودکان و خانه کودک و نوجوان تغییر کرد. بهتر شدن شرایط فرزندخواندگی و نگاهی گذرا به وضعیت فرزندان بهزیستی و روند قانونی پذیرش فرزند بهانه تهیه این گزارش بود.

راه اندازی مهدهای کودک استاندارد در استان همدان

حمیدرضا الوند،مدیرکل بهزیستی همدان گفت: امسال مهد کودک استاندارد از نظر نیروی انسانی متخصص و تجهیزات آموزشی مناسب توسط بخش خصوصی در همدان راه‌اندازی می‌شود.

آخرین اخبار